NORI
Text
Image

(Te Otinako 34:6, 7)

 1. 1. Ko kakannato Iehova ao ko tau

  n rangi n neboaki.

  A raoiroi kawaim nako.

  Ko mwaaka, e bati am tangira, ao

  ko uea n aki toki.

 2. 2. Tamara ae atataiaomata

  Taano ngaira ma ko bon

  Ongoraei raoi tataro.

  Ko reireinira man kairirira!

  Ko buokira n taai nako.

 3. 3. A na neboiko naba anera.

  Ti karietatako,

  Ti anene ni kukurei.

  Ko kakannato ngkoe ae Iehova.

  Ti na bon karaoiroiko.