NORI
Text
Image

(2 Rongorongo 6:41)

 1. 1. Te Atua ae ko raoiroi,

  Ko bon kakabwaiaira!

  Ko bon kakaonimaki raoi.

  A rangi n raoiroi kawaim.

  Ko bon nanoanga ao e

  Rianako am akoi.

  Ko tau n taromauriaki.

  Ti kani beku iroum.

 2. 2. E oti raoiroim irouia am

  Aomata ni kabane.

  E oti n aroaroia ao

  N aia uarongorongo.

  E oti raoiroin uaan am reirei

  N aaba aika bati.

  Anganira taamneim, ao e

  Na taua baira raoiroim.

 3. 3. Ko na kakabwaiai ara

  Mwakuri aika raraoi

  Nakoia tarira nako.

  Ti na akoiia ngkai ti

  Karaoa ae raoiroi n ara

  Utu, ekaretia, ao

  Nakoia aomata nako.

  Ti na bwaina te raoiroi.