NORI
Text
Image

(2 Betero 3:15)

 1. 1. Akea tian mwaakam Iehova.

  Ko bon tangira te riai.

  E a buta te buakaka

  Ao ko boni maraki iai.

  Ko nang kamauna te buakaka

  Ao ko na bon aki baenikai.

  (KORATI)

  Ti kantaningaiko Iehova

  Ti bon kamoamoaa aram.

 2. 2. Bwa tenga te ririki iroum

  Titeboo ma tebongina.

  Ko na karokoa am bong

  Ae moan te kakannato.

  E ngae ngke ko ribaa te bure

  Ko butimwaea ae raraoma.

  (KORATI)

  Ti kantaningaiko Iehova

  Ti bon kamoamoaa aram.