NORI
Text
Image

(Neemia 8:10)

 1. 1. SA kaineti kanikinaean taai aikai

  Nakon Ana Tautaeka Iah.

  Ti tataekina te kamaiuaki iai.

  E nang roko te kamaiu!

  (KORATI)

  Te kimwareirei are e anga Iah

  Bon ngaia korakorara.

  Kimwareirei n te kantaninga ao

  Kakaitau ma n neboa Iehova.

  Te kimwareirei are e anga Iah

  Boni ngaia korakorara.

  Ti kimwareirei ni beku iroun Iah,

  Ao n tangiria n aki toki.

 2. 2. Onimakinna bwa e korakora.

  Kam aki riai ni maaku.

  Kanene bwanaami n ai aron te baa.

  Anene nakon Iehova!

  (KORATI)

  Te kimwareirei are e anga Iah

  Bon ngaia korakorara.

  Kimwareireira n te kantaninga ao

  Kakaitau ma n neboa Iehova.

  Te kimwareirei are e anga Iah

  Boni ngaia korakorara.

  Ti kimwareirei ni beku iroun Iah,

  Ao n tangiria n aki toki.