NORI
Text
Image

(Taian Areru 19)

 1. 1. A karaoiroiko am karikibwai,

  A neboiko bwain karawa Iehova.

  A taekiniko am karikibwai.

  E uarongorongoaki taekam

  A taekiniko am karikibwai

  E uarongorongoaki taekam.

 2. 2. Maakakim bon reken te rabakau.

  E riki bwa kaetani kawaira.

  Ti kabebeteaki n am tua—

  Bon moanibaan te kakawaki.

  Ti kabebeteaki n am tua—

  Bon moanibaan te kakawaki.

 3. 3. Ataakim e manena iai maiura,

  E teimatoa maiura n am taeka.

  Bon te kakabwaia raoi nakoira

  Ti na boni katabua aram.

  Bon te kakabwaia raoi nakoira

  Ti na boni katabua aram.