Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  Tun 2017

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | IEREMIA 51-52

A Kokoro Bukin Ana Taeka ni Kabane Iehova

A Kokoro Bukin Ana Taeka ni Kabane Iehova

E taetae ni burabetini Iehova baike a na riki

Te tia katebe ae te tia kamanoa ueani Botia

“Taimi kanoan te kainikatebe”

51:11, 28

  • Bon taani katebe aika mwaatai I-Miria ma I-Botia ao oin aia bwai ni buaka bon te kai ni katebe. A taimi wia n te aro bwa a na kai ribunako riki

“A a katoka aia buaka taani buaka mai Baburon”

51:30

  • E taekinaki aei n te Nabonidus Chronicle: “A taua Baburon kaain ana taanga ni buaka Tairati n akea buakanaia.” E bae n nanonaki iai ae akea te buaka i marenaia ao e boraoi ma ana taetae ni burabeti Ieremia

Te Nabonidus Chronicle

“E na riki Baburon bwa te bwariko n atibu [ao ni] kamaroaeaki n aki toki”

51:37, 62

  • Ni moan 539 B.C.E., e a moanna ni kerikaaki kakannatoni Baburon. E iangoia Alexander te Kakannato bwa e na karika Baburon bwa kautun ana tautaeka ma e a karina naba ni mate. Ni moanakin aia tai Kristian ao a boni maeka naba iai I-Iutaia, are e a reke iai angan te abotoro Betero bwa e na nako Baburon. Ma n te kaaua n tienture C.E., e a urubekebeke te kaawa ao imwina riki ai bon akea

Tera reireiau ni koroni bukin te taetae ni burabeti man te Baibara?

 

Tera ae I kona n reireinia iai aomata ibukin te taetae ni burabeti aei?