Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

AWAKE!

Titiraki: Boni mairoun te Atua te Baibara? Ke te boki ae kanoana aia iango aomata?

Kibu: 2Ti 3:⁠16

Anganako: Iai n te Awake! aei bwaai ni kakoaua aika tenua ae taekinaki iai bwa boni mairoun te Atua te Baibara.

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: Tera arora ae riai n iangoan te bwaintangira ae te maiu?

Kibu: Kao 4:⁠11

Koaua: Kioina ngkai bon ana bwaintangira te Atua te maiu, ti riai ni karinea. Ti tararuaa maurira n taai nako ao n aki iangoia bwa ti na aana maiun temanna. E kakawaki iroura te bwaintangira ae te maiu.

TERA KIINGIN TE MAIU AE KAKUKUREI N TE UTU?

Titiraki: Nora te titiraki ni moan te turaeki aei ma kaeka tabeua iai. Tera am iango?

Kibu: Rk 11:⁠28

Anganako: E kabwarabwaraaki n te turaeki aei manenana ibukin am utu ao bukina ngkai ti kona n onimakina raoi ana taeka te Baibara.

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.