• Anene 67 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • E na Aki Rawa Iehova Nakon te Nano ae Uruaki”:(10 min.)

  • TA 51:1-4—E korakora uringaaban Tawita ngke e a tia ni bure nakon Iehova (w93-E 15/3 10-11 ¶9-13)

  • TA 51:7-9—E kainnanoa Tawita kabwaraan ana bure iroun Iehova bwa e aonga n oki kimwareireina (w93-E 15/3 12-13 ¶18-20)

  • TA 51:10-17—E ataia Tawita ae Iehova e na kabwaraa ana bure te aomata ae rairannano ni koaua (w15 15/6 14 ¶6; w93-E 15/3 14-17 ¶4-16)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • TA 45:4—Tera te koaua ae te kabanea ni kakawaki ae ti riai n tei ibukina? (w14 15/2 5 ¶11)

  • TA 48:12, 13—Tera ae ti riai ni karaoia ae kaotaki ni kiibu aikai? (w15 15/7 9 ¶13)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) TA 49:10–50:6

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) g16.3 10-11

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) g16.3 10-11

 • Te Reirei n te Baibara: (6 min. ke i aana) fg reirei 3 ¶1—Motika am maroro ni kaota te taamnei man te jw.org ae Antai ae Korea te Baibara?

MAIURA NI KRISTIAN