Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  Tianuare 2018

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | MATAIO 1-3

“E a Kaan te Tautaeka n Uea ae Bwaini Karawa”

“E a Kaan te Tautaeka n Uea ae Bwaini Karawa”

3:4

  • E oti n onean Ioane ao n taraakina bwa e kabebetea maiuna, ao e anga ngaia ibukini kakaraoan nanon te Atua

  • Mwiokoan Ioane ae okoro ae e e na rimoan Iesu ni katauraoa kawaina e rangi ni kakawaki riki nakoni baike e taon nanona nako iai

E buokira kabebeteani maiura ni karaoa ae bati riki n ara beku ibukin te Atua ao e anganira te raunnano ae bati. Ti kona ni kabebetei maiura ngkana ti . . .

  • atai raoi baika ti boni kainnanoi

  • kabooi tii baika ti kainnanoi

  • bairea raoi ara kataumwane

  • kanakoi baika ti aki kakabonganai

  • katoka te taarau

  • aki kabatiaa ara tai n te mwakuri ni kareketianti

Kanan Ioane bon tii te taake ao aia karewe manibeeru

Tera te tia ae I kona n uaiakinna ngkana I kabebetea maiuu?