Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

TE TAUA-N-TANTANI

Titiraki: A iangoia aomata tabeman bwa e a bane tain te Baibara, ao tabeman a kakoauaa bwa e boni kakawaki. Tera am iango iai?

Kibu: 2Ti 3:16, 17

Anganako: E kamatataaki n Te Taua-n-Tantani aei katoto man te Baibara ibukin te wanawana ae manena, ao aanga tabeua ae e na manena riki iai am wareware n te Baibara.

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: E koaua ae e a kaan te toki?

Kibu: Mt 24:3, 7, 14

Koaua: E taekinaki n te taetae ni burabeti n te Baibara bwa ti a maeka n tain te toki. Ma aei bon te rongorongo ae raoiroi, bwa e a kaan roko te maiu ae tamaroa riki.

WAS LIFE CREATED?

Titiraki: Ko iangoia bwa e riai riki kakoauaan ae bon te Atua ae karika te maiu ke e riki te maiu i bon irouna?

Anganako: E maroroakinaki n te boroutia aei te bwai ni kakoaua ae kairiia aomata aika bati bwa a na kakoauaa te tia Karikiriki ae wanawana. I kani manga okiriko ao ni maroroakina te titiraki n iteraniba 29: “E kakawaki am koaua iai?”

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.