• Anene 103 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • E na Tautaeka te Uea Ibukin te Raoiroi”: (10 min.)

  • It 32:1—Te Uea are e na tautaeka ibukin te raoiroi bon Iesu Kristo (w14 15/2 6 ¶13)

  • It 32:2—A mwiokoaki tooka iroun te Uea ae Iesu bwa a na kawakina te nanai (ip-1-E 332-334 ¶7-8)

  • It 32:3, 4—A anganaki te kaetieti ao te reirei ni kataneiai ana aomata Iehova ibukini buokaia ni bwaina te raoiroi (ip-1-E 334-335 ¶10-11)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • It 30:21—N aanga raa are e reitaki iai Iehova ma ana toro? (w14 15/8 21 ¶2)

  • It 33:22—N ningai ao n te aro raa are e riki iai Iehova bwa aia tia Motikitaeka, aia tia Karaotua, ao aia Uea tibun Iteraera? (w14 15/10 14 ¶4)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) It 30:22-33

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) wp17.1 moana—Te kaeka nakoni kaain te auti ae unun

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) wp17.1 moana—Wareki kiibu man te mobwaao ke te tablet.

 • Te Reirei n te Baibara: (6 min. ke i aana) lv 35-36 ¶12-13—Kaota aron ringan nanona.

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 87

 • “Te Tabo ni Katantan Man te Ang” (It 32:2): (9 min.) Kaota te taamnei.

 • Kakauongo n Tain te Taromauri: (6 min.) Kaota te taamnei Kakauongo n Tain te Taromauri. Imwina, kaoia nako mooa ataei ake a a tia n rineaki ao tabeki nakoia titiraki aikai: Tera ae ko kona n aki kakauongo iai n tain te taromauri? Tera ae kona n riki ngke arona bwa e aki kakauongo Noa ngke e taekina Iehova aroni katean te aake? E aera bwa e kakawaki irouia ataei bwa a na kakauongo n tain te taromauri?

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: (30 min.) kr mwa. 6 ¶16-24, bwaoki “Ko Onimakina Raoi te Tautaeka n Uea?

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 21 ao Tataro