Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  January 2016

 KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

Aroni Kairan te Reirei ni Kamanenaan te Boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi

Aroni Kairan te Reirei ni Kamanenaan te Boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi
  1. Wareka te titiraki are nambwanaki ae turu riki, ao buoka kaain te auti bwa e na kaatuua ana iango n te boto n iango.

  2. Wareka te barakirabe are imwina.

  3. Wareki kiibu ake a manreireiti ao kabonganai titiraki n te aro ae riai ni buoka kaain te auti n ataia bwa a kangaa kiibu ni kaekaa te titiraki are nambwanaki.

  4. Ngkana iai riki te barakirabe i aan te titiraki, manga kaoka te anga 2 ao 3. Ngkana iai te taamnei n te jw.org ae irekereke ma te titiraki are nambwanaki, kaotia n am tai ni maroro.

  5. Ngkana ko na ataia bwa e ota raoi kaain te auti n te boto n iango, tuangnga bwa e na kaekaa te titiraki are nambwanaki.