Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  January 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Karekean Angani Manga Okiran te Aomata

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Karekean Angani Manga Okiran te Aomata

BUKINI KAKAWAKINA:

Ti kan teboki koraan te koaua ake ti uniki. (1Kor. 3:6) Ngkana ti boo ma te aomata ae kaota te kan ongora, e raoiroi bwa ti na katuka ara titiraki ae ti kona ni maroroakinna ngkana ti a manga oki. Aei are e na kaingaingaa te aomata ao ni kabebetea naba ara katauraoi ibukini manga okirana. Ngkana ti okiria, ti kona n tuangnga ae ti oki bwa ti na kaekaa te titiraki are ti tabekia n te tai ae nako.

ARONI KARAOANA:

  • Ngkana ko katauraoa am maroro nakon te auti teuana ma teuana, katauraoa naba te titiraki ae ko na kaekaa n okim are imwina. E kona ni kaineti nakon te bwai ae kaekaaki n te boki are ko anga. Ke e kona naba n ae te titiraki ae kaekaaki n teuana i buakon ara boki n reirei ae ko iangoia bwa ko na anganna ngkana ko oki.

  • Ngkana ko motika am maroro ma te aomata ae kaota te kan ongora, tuangnga ae ko kani manga maroro riki ma ngaia ao tabeka te titiraki ae ko a tia ni katauraoia ibukini manga okim. Ngkana e angaraoi, karekea te anga ae ko kona n reitaki iai ma ngaia.

  • Ngkana ko tuangnga te tai ae ko na oki iai, kakoroa bukina.Mat. 5:37.