Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | ETIRA 6-10

E Tangiriia Iehova Ana Toro Aika Kan Anga Ngaiia

E Tangiriia Iehova Ana Toro Aika Kan Anga Ngaiia

E katauraoia Etira bwa e na oki nako Ierutarem

7:6, 22, BG; 8:26, 27

  • E karekea te kariaia Etira mairoun te Uea ae Atatokititi bwa e na okira Ierutarem ni waakina taromaurian Iehova iai

  • Ao te uea e angan Etira “bwaai ni kabane ake e butia” ibukin ana auti Iehova, ae te koora, te tirewa, te uita, te wain, te oera, ao te taoro, ae botani booia ni kabane n te mwane ni boong aikai e raka i aon $100,000,000 (U.S.)

Etira e onimakina Iehova bwa e na kamanoia Ana toro

7:13; 8:21-23

  • E na kangaanga te oki nako Ierutarem

  • E kaania 1,000 te maire abwakin te kawai (1,600 te kiromita) rinanon te aono ae karuanikai

  • Tao 4 te namwakaina maanin te mwananga

  • Naake a oki a kainnanoa te onimaki ae korakora, te ingainga ibukin te taromauri ae koaua, ao te ninikoria

E MWANANGA ETIRA MA . . .

Te koora ao te tirewa ae raka i aon 750 te tarena rawawatana ke tao rawawataia 3 erebwanti mwaane mai Aberika aika ikawai raoi!

KANGAANGA AKE A KAAITARAI TAAN OKI . . .

Taani kuribwai, te kawai ae rereua, maan aika tiritiri