Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

TE TAUA-N-TANTANI

Titiraki: N am iango e na riki te aonnaba bwa te tabo ae raoiroi riki ngkana a bane aomata ni maiuakina te boto n reirei aei?

Kibu: Ebera 13:18

Aanga: E kaungaira te Baibara bwa ti na bwaina te kakaonimaki ni bwaai ni kabane. Ngaia are e irekereke bwainan te kakaonimaki ma iterani maiura ni kabane. Anne te boto n iango n te kaongora n Te Taua-n-Tantani aei.

TE TAUA-N-TANTANI (tinanikuna)

Titiraki: I kan ongora am iango n te titiraki aei. [Wareka te moan titiraki.] A kakoauaa tabeman bwa imwin matera, ti na manga maiu n te aeka ni maiu teuana ao tabeman a taku bwa te mate bon tokini bwaai ni kabane. Tera am koaua iai?

Kibu: TeMin. 9:5

Aanga: E kabwarabwaraaki riki n te kaongora aei te bwai ae taekinaki n te Baibara ibukin te reirei aei. Ko kani wareware iai? Ti kona ni maroroakina aei imwina n te tai teuana.

TE RONGORONGO AE RAOIROI MAIROUN TE ATUA!

Aanga: I kawariko bwa I kan tuangko taekan ara waaki n reirei n te Baibara ae aki kabooaki. N te boroutia aei ao e kaotaki iai kaeka aika ko kona ni kunei n am Baibara ibukin titiraki aika kakawaki.

Titiraki: Ko a tia ni wawareka te Baibara? Kariaia bwa N na kaota nakoim aroni bebeten taian reirei n te boroutia aei. [Rinanon titiraki 1 n reirei 2.]

Kibu: TeKao. 4:11

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.