Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taari aine aika kabongana te boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi i Madagascar

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI January 2016

Aron te Maroro

Iango ibukin tibwaakin Te Taua-n-Tantani ao Awake! ao te boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi Mairoun te Atua! Kabonganai katoto aikai ni karaoa oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kainnanoa te Mwakuri Korakora te Taromauri ae Koaua

Kataamneia aron te Uea ae Etekia ni kamatoaa nanona bwa e na kaoka te taromauri ae koaua. Kabonganai taamnei, te mwabe, ao te taibora ae kaotii baika riki n 2 Rongorongo 29-30 bwa a na buokiko.

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

Aroni Kairan te Reirei ni Kamanenaan te Boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi

Aanga aika bebete aika nimaua ibukini kairan reirei n te Baibara aika uaana ni kamanenaan te boroutia ae te Rongorongo ae Raoiroi Mairoun te Atua!

MAIURA NI KRISTIAN

Tibwangara ae Kakawaki ae Katean ao Kateimatoaan Raoiroin Ara Tabo n Taromauri

Ti na kangaa ni kaota ara tangira ao ingaingara n ara beku iroun te Atua n ara tabo n taromauri?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kakawaki Iroun Iehova te Rairannano ni Koaua

Ana rairannano ni koaua te Uea ae Manate e karekei mwina aika raraoi. Kabotaua ana tautaeka imwain tauana ao imwini kainaomataana mai Baburon. (2 Rongorongo 33-36)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kakoroi Bukin Ana Berita Iehova

Te taamnei ae kaotii taini baika riki n Etira 1-5. N aki ongei tutuki aika bati, a oki I-Iutaia mai Baburon, a kaoka te taromauri ae koaua, ao a a manga katea te tembora.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Tangiriia Iehova Ana Toro Aika Kan Anga Ngaiia

A kainnanoa te onimaki ae korakora, te ingainga ibukin te taromauri ae koaua, ao te ninikoria, Etira ma naake raona ni mwananga mai Ierutarem. Kabongana te taamnei ao te mwabe ni kataamneia iai mwanangaia.

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Karekean Angani Manga Okiran te Aomata

Aanga aika tenua ake e uaana riki iai manga okiraia naake a kan ongora te koaua man te Baibara.