Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MAIURA NI KRISTIAN

Bukin Tera Bwa E Kakawaki Iroum te Taromauri ae Itiaki?

Bukin Tera Bwa E Kakawaki Iroum te Taromauri ae Itiaki?

A kaungaaki I-Iutaia aika taenikai n ana miitara Etekiera ibukin te tembora, bwa e angania te kantaninga ae e na kaokaki te taromauri ae itiaki. Ni kabaneani boong aikai, e a “kamatoaaki i aon taubukini maunga” te taromauri ae itiaki ao ti mena naba i buakoia natannaomata nako aika raanga nako iai. (It 2:2) Ko katoatai n iaiangoa kakabwaiaam ngkai ko ataa Iehova ao ni beku ibukina?

KAKABWAIA AIKA REKE N TE TAROMAURI AE ITIAKI:

  • Te amwarake n taamnei ae bati ae karekei kaekaan titiraki aika kakawaki ibukin te maiu, kaetieti aika manena ibukini kairan te maiu, ao ai te kantaninga ae koaua.​—It 48:​17, 18; 65:13; Ro 15:4

  • Te botaki n itaritari ae katobibia te aonnaba aika itangitangiri kaaina.​—TA 133:1; Io 13:35

  • Te riki bwa raon te Atua ni mwakuri, n te mwakuri ae kakukurei.​—Mwa 20:35; 1Ko 3:9

  • “Te rau are mairoun te Atua” ae kakorakoraira n tain te kangaanga.​—Brb 4:​6, 7

  • Te mataniwinnano ae itiaki.​—2Ti 1:3

  • “Te iraorao ae kaan ma Iehova.”​—TA 25:14

N aanga raa ake I kona iai ni kaota kakawakin te taromauri ae itiaki?