• Anene 31 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Kaokan te Taromauri ae Itiaki!”: (10 min.)

  • Etk 43:10-12​—E kaungaia I-Iutaia aika taenikai ana miitara Etekiera ibukin te tembora bwa a na rairi nanoia ao e karaui nanoia bwa e na kaokaki te taromauri ae itiaki nakoni nnena ae riai ae karietataaki (w99 1/5 6-7 ¶3; it-2-E 1082 ¶2)

  • Etk 44:23​—A na tuangaki aomata irouia ibonga “kaokoron te bwai ae aki itiaki ao ae itiaki”

  • Etk 45:16​—A na boutokaaki irouia aomata taani kairiri ake a mwiokoaki iroun Iehova (w99 1/5 8 ¶10)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Etk 43:8, 9​—A kangaa tibun Iteraera ni kamatauningaa aran te Atua? (it-2-E 467 ¶4)

  • Etk 45:9, 10​—Tera ae e tangiria Iehova n taai nako mairouia naake a kan akoaki irouna? (it-2-E 140)

  • Tera reireiam ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara riki kaubwai n taamnei aika kakawaki aika ko kunei n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) Etk 44:1-9

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Katauraoan te Maroro n te Namwakaina Aei: (15 min.) Te maroro ae boto i aon “Aron te Maroro.” Kaotii taamnei aika kaota aron te maroro ao imwina maroroakini baika kakawaki iai.

MAIURA NI KRISTIAN