• Anene 139 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Kakabwaiaaia Tibun Iteraera Ake A Kaokaki Nako Abaia”: (10 min.)

  • Etk 47:1, 7-12​—E na karikiuaa te aba are e kaokaki nakoia (w99 1/5 8 ¶11-12)

  • Etk 47:13, 14​—A na bane utu nako ni karekei tibwangaia (w99 1/5 8 ¶10)

  • Etk 48:9, 10​—Imwain tibwaan te aba, e ‘kaokoroaki’ mwakorona teuana ae okoro bwa te “angabwai” nakon Iehova

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Etk 47:1, 8; 48:30, 32-34​—E aera bwa a aki kantaningaia I-Iutaia aika taenikai bwa a na kakoroaki bukini bwaai nako ake n ana miitara Etekiera ibukin te tembora? (w99 1/5 9 ¶14)

  • Etk 47:6​—E aera bwa e atongaki Etekiera bwa “natin te aomata”? (it-2-E 1001)

  • Tera reireiam ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara riki kaubwai n taamnei aika kakawaki aika ko kunei n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) Etk 48:13-22

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) wp17.5 moana​—Karekea angani manga okirana.

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) wp17.5​—Te maekatin are e anganaki ni moani kawarana. Kaota aroni manga okiraia aomata, ao kaota nakoina teuana i buakon ara boki n reirei man te Baibara.

 • Te Reirei n te Baibara: (6 min. ke i aana) bh 33-34 ¶17​—Kaoa nakon te taromauri.

MAIURA NI KRISTIAN