Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

TE TAUA-N-TANTANI

Titiraki: Bon iai anera?

Kibu: TA 103:20

Anganako: E maroroakinaki n Te Taua-n-Tantani aei baika e taekin te Baibara ibukia anera ao aroia ni buokira ngkai.

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: N am iango, e aki boraoi te rabakau n aonnaba ma te Baibara?

Kibu: It 40:22

Koaua: A eti raoi baika taekinaki n te Baibara aika irekereke ma te rabakau n aonnaba.

TE BEEBA NI KAKAO NAKON TE TAROMAURI (inv)

Anganako: I kukurei ni kaoko nakon te kabwarabwara ae boto man te Baibara ae akea iai te rikomwane. E na karaoaki n ara Tabo n Taromauri. [Aanga te beeba ni kakao, kaota te tai ao te tabo are e na boo iai n te wikeen, ao taekina atun te kabwarabwara.]

Titiraki: Ko a tia n roroko n ara Tabo n Taromauri mai mwaina? [Ngkana e angaraoi, kaota te taamnei ae Tera ae Riki n te Tabo n Taromauri?]

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.