Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  September 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Ngkana E Butimwaeiko te Ataei n Am Tai n Uarongorongo

Ngkana E Butimwaeiko te Ataei n Am Tai n Uarongorongo

Ngkana e butimwaeira te ataei n ara tai n uarongorongo, ti riai n tuangnga ae ti kani maroro ma ana karo. E kaotaki iai karinean te aomata are kairiri n te utu. (TNR 6:20) Ngkana e karinira te ataei n ana auti, ti riai n aki. Ngkana akea ana karo, ti riai ni manga oki n te tai teuana.

Ngkana e ikawai riki bwa tao tebwi ma nimaua nakon tebwi ma ruaiwa ana ririki, ti bon riai naba ni kakaaeia ana karo. Ngkana akea ana karo, ti kona n titirakinna bwa a kariaia ana karo bwa e na rinea ana boki ni wareware ke a aki. Ngkana a anganna inaomatana iai, ti kona ngkanne n anganna ara boki ao tao ni kairia nakon jw.org.

Ngkana ti a manga okira te roro n rikirake ae kan ongora, ti riai n tuangnga ae ti kani maroro ma ana karo. E kona karaoan aei ni karekea angara ni kabwarabwaraa bukin rokora, ao ni kaotia nakoia ae e raoiroi ao e kona n onimakinaki te taeka n reirei man te Baibara ibukia kaain te utu. (TA 119:86, 138) E na riki bwa te uarongorongo ae raoiroi kaotiotani karineaia ao tabeakinaia kaaro, ao e kona n reke riki iai ara tai n tibwaa te rongorongo ae raoiroi nakoia kaain te utu.1Be 2:12.