Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MAIURA NI KRISTIAN

Tera te Tangira ni Koaua?

Tera te Tangira ni Koaua?

E baireia Iehova bwa te mare bon te reitaki n aki toki i marenan te mwaane ma te aine. (KB 2:22-24) E tii kariaiakaki te buuraure ngkana iai ae e wene ni bure irouia taanga. (Mki 2:16; Mt 19:9) Kioina ngkai e tangiriia taanga ni mare Iehova bwa a na kukurei, e a tia ni katauraoi booto n reirei aika a na buokaki iai Kristian n rineiia raoia ni mare ma te wanawana ao ni kateimatoa kukureia n aia tai n tekateka n taanga.—TM 5:4-6.

MATAKU N TE TAAMNEI AE TERA TE TANGIRA NI KOAUA?, AO KAEKAI TITIRAKI AIKAI:

  • E aera bwa a kaota te wanawana ao te tatangira Burangke ma Roonii ngke a kaeta natiia ae Nei Riti?

  • E aera bwa ko aki wanawana ngkana ko iangoia ae ko kona ni bita te aomata ae ko iraorao ni karekenano ma ngaia?

  • Tera aia taeka n reirei ae manena Bwaoro ao Beretita nakon Riti?

  • E aera bwa a riki kangaanga n aia mare Tiaeki ma Mikan?

  • Baikara tiia n te onimaki ake a kaai n uaiakin Tiaon ma Riti?

  • E aera bwa ko riai ni kinaa raoi “te aomata ae raba are n te nano” imwain ae ko taekina am taetae ni bau ma ngaia? (1Be 3:4)

  • Tera te tangira ni koaua? (1Ko 13:4-8)