Ni moa man Tianuare 2018, e nang karinaki bwa kanoan te botaki n te wiki te kaongora ae rongorongo riki tabeua ma taamnei man te New World Translation of the Holy Scriptures study edition (nwtsty) n te intanete, e ngae naba ngkana e tuai n tauraoi n am taetae te Baibara are ibukin te reirei. Akea te nanououa bwa e na kananoaki riki iai am katauraoi imwain te botaki. Ma ae kakawaki riki, e bia kaaniko riki ma Tamara ae Iehova ae tatangira!