• Anene 27 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Ukoukora Iehova Imwaini Bongin Unna”: (10 min.)

  • [Kaota te taamnei ae Kabwarabwaraan Tebania.]

  • Tbn 2:2, 3​—Ukoukora Iehova, ukoukora te raoiroi, ao ukoukora te nimamannei (w01 1/4 23-24 ¶5-7)

  • [Kaota te taamnei ae Kabwarabwaraan Akai.]

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Tbn 1:8​—Tera te kauring nakoira n te kibu aei? (w07-E 11/15 11 ¶3)

  • Ak 2:9​—N aaro raa are e korakora riki iai tamaroan ana tembora Terubabera nakon ana tembora Toromon? (w07-E 12/1 9 ¶3)

  • Tera reireiam ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara riki kaubwai n taamnei aika kakawaki aika ko kunei n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) Ak 2:1-14

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Katauraoan te Maroro n te Namwakaina Aei: (15 min.) Te maroro ae boto i aon “Aron te Maroro.” Kaotii taamnei aika kaota aron te maroro, imwina maroroakini baika kakawaki iai. Kaungaia taan uarongorongo bwa a na karababaa nako tibwaakin te Awake! No. 6 2017. Ibukina bwa ti kan taetae ma aomata, ti na aki katuka te maekatin aei n auti ake akea kaaia.

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 23

 • Kainnanon te Ekaretia: (5 min.)

 • Te Taetae ae Itiaki E Boutokaa te Rau ao te Katiteuanaaki (Tbn 3:9): (10 min.) Te maroro ae boto i aon Te Taua-n-Tantani ae bwain Aokati 1, 2012, iteraniba 19, barakirabe 4. Kaota te taamnei ae A Kairiribai Ngkoa, Ai Raao ni Koaua Ngkai.

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: (30 min.) kr mwa. 22 ¶8-16

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 22 ao Tataro