AWAKE!

Titiraki: E aera ngkai a a ririkirake ni buakaka baika riiriki n te aonnaba?

Kibu: Ier 10:23

Anganako: E kabwarabwaraaki n te maekatin aei bwa e aera ngkai a kakoauaa mirion ma mirion aomata bwa e na kakukurei taai aika a na roko.

AWAKE!

Titiraki: Iai aran te Atua?

Kibu: TA 83:18

Anganako: E maroroakinaki n te kaongora aei nanon aran te Atua ao e aera bwa ti riai ni kamanena te ara anne. [Kaukia nakon te kaongora ae “The Bible’s Viewpoint​—God’s Name.”]

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: Iai te tai ae e na kamaunaaki iai te kairiribai ae te mate?

Kibu: 1Ko 15:26

Koaua: E na kamaunaaki n aki toki te mate iroun Iehova.

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.