Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te uarongorongo n te mwakete i Sierra Leone

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI Ritembwa 2017

Aron te Maroro

Aron te maroro n te Awake! ao reireinaia aomata te koaua ibukin te mate. Kabonganai katoto aikai ni karaoi iai oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Ukoukora Iehova Imwaini Bongin Unna

Ngkana ti na karabaaki iroun Iehova ae te Atua ni bongin unna, ti riai n ongeaba n te kaetieti are e anga Tebania.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

“Taua ni Kamatoaa Rabin Ana Kamwarai Temanna te I-Iutaia”

A uarurung n roko aomata man natannaomata nako bwa a na taromauria Iehova ae te Atua ma Kristian aika kabiraki. Baikara aanga tabeua ibukini boutokaaia taani kabiraki?

MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Kawaraia Aomata Nako n Ara Aono

Ti kan tibwaa te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata nako n ara aono. Ti na kangaa ni karaoia?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Tiiku i Nanoni “Mwaruani Maunga”

Tera ae kaikonakaki ni “mwaruani maunga”? A na kangaa aomata ni birinako nakon te mwarua aei ao n tiku iai?

MAIURA NI KRISTIAN

Kanoan te Botaki n te Wiki ae Boou

Kabonganai rongorongo riki tabeua ao taamnei man te intanete n te Rairai ae te Aonnaba ae Boou are ibukin te reirei, ni kanakoraoa riki am katauraoi imwain te botaki ao ni kaaniko riki ma Iehova.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kukurei Iehova n Am Mare?

N ana bong Maraki, e aki butimwaei Iehova ae te Atua aia taromauri naake a babakanikawaiia buuia ni mare. A na kangaa taanga ni mare ni boong aikai n teimatoa ni kakaonimaki ni koaua?

MAIURA NI KRISTIAN

Tera te Tangira ni Koaua?

E tangira Iehova te mare bwa e na riki bwa te reitaki ae akea tokina. E katauraoi booto n reirei ibukini buokaia Kristian n rinea raoia ma te wanawana ao ni kateimatoa kukureia n tekatekaia n taanga.