Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  December 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Rotii Nanoia n te Boki ae “Kawakiningkami n te Aro ae Kam na Teimatoa n Tangiraki Iai Iroun te Atua”

Karikirakean Rabakaura n te Mwakuri ni Minita—Rotii Nanoia n te Boki ae “Kawakiningkami n te Aro ae Kam na Teimatoa n Tangiraki Iai Iroun te Atua”

BUKINI KAKAWAKINA: A riai aomata n reiakin ao ni maiuakin ana kaetieti Iehova, bwa e aonga ni butimwaei aia taromauri. (Ita 2:3, 4) N te boki ae ‘Tangiraki Iroun te Atua’ ae ara kauoua ni boki ibukin te reirei n te Baibara, a buokaki iai naake a reirei n te Baibara n atai irekereken ana boto n reirei te Atua ma maiuia ni katoabong. (Ebr 5:14) Ti riai ni kataia n rotii nanoia ngkana ti reireinia bwa a aonga ni kairaki bwa a na karaoi bitaki.Ro 6:17.

ARONI KARAOANA:

  • Katauraoi raoi ao iaiangoi baike e kainnanoa iai buokana. Tabeki titiraki aika kammwakura te iango bwa e aonga ni kona n taekin ana iango ao ana namakin ni kaineti ma te baere e reiakinna.TNR 20:5; be-E 259

  • Kabonganai bwaoki ake i nanon te boki ni buokia bwa e na ataa iai kakawakini maiuakinani booto n reirei man te Baibara

  • Buokia bwa e na iaiangoi baika kona ni motikaki irouia aomata ni mataniwin nanoia, ma tai karaoi motinnano ibukina.Kar 6:5

  • Bwaina te akoi ni kataia n ataia bwa itera raa ake e kainnanoa iai buokana ibukini maiuakinan tabeua ana boto n reirei te Baibara. Kaungaa ma te akoi bwa e na karaoi bitaki ibukin tangiran Iehova irouna.TNR 27:11; Io 14:31