Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  December 2016

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | ITAIA 1-5

“Ti na Ararake Nakon Ana Maunga Iehova”

“Ti na Ararake Nakon Ana Maunga Iehova”

2:2, 3

“Ni kabaneani boong”

Te tai ae ti a mena iai ngkai

“Maungan ana auti Iehova”

E karietataaki te taromauri ae itiaki ibukin Iehova

“A na raanga natannaomata ni kabane nako iai”

A katiteuanaaki naake a butimwaea te taromauri ae itiaki

“Nakomai bwa ti na ararake nakon ana maunga Iehova”

A kaoia tabemwaang taan taromauri ni koaua bwa a na raonia

“E na reireinira taekani kawaina nako, ao ti na nakonako ni kawaina nako”

E reireinira Iehova rinanon ana Taeka ao e buokira n nakonako ni kawaina nako

2:4

“A na aki naba manga reireinia te buaka”

E kabwarabwaraa Itaia bitakini bwaai ni buaka nakoni bwaai n ununiki, ae e oti iai bwa a ukera te rau ana aomata Iehova. Baikara bwaai ni mwakuri aikai n ana tai Itaia?

“Kabaang . . . bwa bwaai ni kamarautano”

1 E kabonganaaki te bwai ni kamarautano ibukini kamarauan te tano. A karaoaki tabeua man te biti.1Ta 13:20

“Kainiwai . . . bwa bwaai ni koromwaanga”

2 Te bwai ni koromwaanga e bae ni bwaoua wina ae te biti ao iai bwain tauana. E kakabonganaaki ibukini koreani mwaangani kaai aika kureebe.—Ita 18:5