Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  December 2016

Aron te Maroro

Aron te Maroro

AWAKE!

Titiraki: Angia aomata a kani marurung. N am iango, tera ae ti kona ni karaoia bwa ti aonga n aki aoraki?

Kibu: TNR 22:3

Aanga: E maroroakinaki n te Awake! aei aanga ake ti kona ni kaotiira iai bwa ti ataibwai ao ni kona n totokoa te aoraki.

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: E na bukinaki te Atua n rawawatara ke bwaai riki tabeua?

Kibu: Iob 34:10

Koaua: Bon tiaki te Atua ae karikii rawawatara. Ma boni mairoun te Riaboro, mairouia aomata aika karaoi motinnano aika aki raraoi, ao n tabetai ko mena n te tabo ao n te tai ae iai te tekebuaka iai. Ngkana ti rawawata, e na boni buokira te Atua. E rangi n tabeakinira.

E AERA NGKAI E RAOIROI TE REIREI N TE BAIBARA? (Taamnei)

Titiraki: N am iango e taua taekan te aonnaba te Atua? [Kariaia te kaeka.] Ko na bae ni mimi n ana taeka te Baibara. E kabwarabwaraaki n te aro ae kimototo n te taamnei aei. [Kaota te taamnei.]

Aanga: E taekinaki ni Mwakoro 11 n te boki aei bwa e aera ngkai e aki katoka te rawawata te Atua ao tera ae e na karaoia iai. [Aanga te boki ae Ana Reirei te Baibara ke Reireiara Man te Baibara.]

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.