NORI
Text
Image

9:24-27

“WIKI AIKA 70” (490 TE RIRIKI)

 • “WIKI AIKA 7” (49 TE RIRIKI)

  455 B.C.E. “Te taeka ibukini manga kaokan . . . Ierutarem”

  406 B.C.E. E a manga kateaki Ierutarem

 • “WIKI AIKA 62” (434 TE RIRIKI)

 • “TEUANA TE WIKI” (7 TE RIRIKI)

  29 C.E. E a roko te Mesia

  33 C.E. E a “koreakinako” te Mesia

  36 C.E. Tokini “wiki aika 70”