• Anene 37 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Onimakina Iehova ma Nanom ni Kabane”: (10 min.)

  • [Kaota te taamnei ae Kabwarabwaraan Taeka N Rabakau.]

  • TNR 3:1-4—Kaota te tangira ae koaua ao te kakaonimaki (w00-E 15/1 23-24)

  • TNR 3:5-8—Karikirakea onimakinan raoi Iehova (w00-E 15/1 24)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • TNR 1:7, kabwarabwara mai nano—E na kangaa n riki maakakin Iehova bwa “moan rikin te atatai”? (w06 1/10 9 ¶1; it-2-E 180)

  • TNR 6:1-5—Tera te anga ae tamaroa ngkana ti a mwane n ara boraraoi n te bitineti ae ti aki bwaina iai te wanawana? (w00-E 15/9 25-26)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) TNR 6:20-35

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Katauraoan te Maroro n te Namwakaina Aei: (15 min.) Te maroro. Kaotii taamnei aika kaota aron te maroro, ao imwina maroroakini baika kakawaki iai. Kaungaia taan uarongorongo bwa a na kakorakoraia ni boutokaa te mwakuri aei ae katobibia te aonnaba, ni kaoia aomata nakon te taromauri n te wikeen.

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 107

 • Kainnanon te Ekaretia: (8 min.) Ngkana akea ae tauraoi, maroroakin reireiara man te Yearbook. (yb16 25-27)

 • Karaoa ae Raoiroi Nakoia Naake A Kaei Ara Bobotaki (TNR 3:27): (7 min.) Te maroro. Kaota te taamnei ae Tera ae Riki n te Tabo n Taromauri? (i aani videos OUR MEETINGS AND MINISTRY). Imwina, tabeka te titiraki bwa ti na kangaa ni karikirakea te tangira n ara Tabo n Taromauri, tiaki tii n namwakainan Okitobwa ma n taai nako.

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: (30 min.) kr mwa. 2 ¶1-12

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 143 ao Tataro