• Anene 32 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Tai Kariaia Bwa E na Rairakinako Nanom”: (10 min.)

  • TNR 7:6-12—E aki toki n ruanikai aia onimaki naake a aki ataa ae riai (w00-E 15/11 29-30)

  • TNR 7:13-23—A kona motinnano aika aki raraoi ni kairiri nakon te kabuanibwai (w00-E 15/11 30-31)

  • TNR 7:4, 5, 24-27—E na kamanoira te wanawana ao te ataibwai (w00-E 15/11 29, 31)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • TNR 9:7-9—Tera ae kaotaki ibukira n arora nakon te reirei ni kairiri? (w01-E 15/5 29-30)

  • TNR 10:22—Baikara ana kakabwaia Iehova n ara bong aikai? (w06 1/6 12-16 ¶3-16)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) TNR 8:22–9:6

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) g16.5 tinanikuna—Kaoa nakon te taromauri n te wikeen.

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) g16.5 tinanikuna—Kaoa nakon te taromauri n te wikeen.

 • Te Reirei n te Baibara: (6 min. ke i aana) bh 176 ¶5-6—Kaoa ane ko reirei ma ngaia n te Baibara nakoni bobotaki.

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 83

 • Aia Taeka TabonroromMobwaao (TNR 10:19): (15 min.) Te maroro. Moanna mani kaotan te taamnei ae Aia Taeka Tabonrorom—Mobwaao. (i aani videos OUR MEETINGS AND MINISTRY). Imwina, maroroakina naba te kaongora ae “What Should I Know About Texting?” i aan “Young People Ask.” (Nakon jw.org, BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS.) Kamataatai baika kakawaki i aan te atu ae “Texting Tips.”

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: (30 min.) kr mwa. 2 ¶13-22

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 152 ao Tataro

  Kauring: Katanga moa te anene ae boou imwain aneneakina.