Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  Nobembwa 2017

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | NAUM 1–ABAKUKA 3

Teimatoa ni Kakorakorai Ami Onimaki ao Taningamarau

Teimatoa ni Kakorakorai Ami Onimaki ao Taningamarau

Ab 1:​5, 6

E taraa n ae e na bon aki kamaunaaki Iuta irouia kaaini Baburon. E boni mena Iuta i aan Aikubita ae korakora mwaakana. A aki korakora riki I-Kareria nakoia I-Aikubita, tiaki ngaia? Irarikin anne, a bon aki kona n iangoia I-Iutaia aika bati bwa e na kariaia Iehova kamaunaan Ierutarem ma ana tembora. Ma e ngae n anne e na boni koro bukin te taetae ni burabeti aei, ao e riai n teimatoa ni kantaningaia Abakuka n arona ni kakorakoraa ana onimaki ao n taningamarau.

Tera ae I kakoauaa iai bwa e a rangi ni kaan tokin te waaki ae ngkai?

N na kangaa n teimatoa ni kakorakoraa au onimaki ao n taningamarau?