• Anene 129 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Teimatoa ni Kakorakorai Ami Onimaki ao Taningamarau”: (10 min.)

  • [Kaota te taamnei ae Kabwarabwaraan Naum.]

  • [Kaota te taamnei ae Kabwarabwaraan Abakuka.]

  • Ab 2:1-4​—Ngkana ti kani kamaiuaki n ana bong ni motikitaeka Iehova ae e a kaan roko, ti riai n “teimatoa ni kantaningaia” (w07-E 15/11 10 ¶3-5)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Na 1:8; 2:6​—E kangaa ni kamaunaaki Ninewe? (w07-E 15/11 9 ¶2)

  • Ab 3:17-19​—E ngae ngke ti kona ni kaaitara ma kangaanga imwain ao n tain Aremaketon, ma tera ae ti kona ni kakoauaa? (w07-E 15/11 10 ¶10)

  • Tera reireiam ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara riki kaubwai n taamnei aika kakawaki aika ko kunei n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) Ab 2:15–3:6

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) hf​— Karekea angani manga okirana.

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) hf​—E anganaki te boroutia ni moani kawarana. Kaota aroni manga okirana.

 • Te Kabwarabwara: (6 min. ke i aana) w16.03 23-25​—Te Boto n Iango: Ko Kona n Ibuobuoki n Am Ekaretia?

MAIURA NI KRISTIAN