6:​6-8

E atai tian ara konabwai Iehova ao e aki tangiria bwa ti na karaoa ae riaon ara konaa. Iroun te Atua, bon iteran naba ara taromauri ae kakawaki ara iraorao ma tarira. Ngkana ti tangiria bwa e na butimwaei ara karea Iehova, ti riai ni karaoa ae riai nakoia tarira, n tangiriia, ao ni karineia.