Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | TAEKA N RABAKAU 27-31

E Kabwarabwaraaki n te Baibara te Buu te Aine ae Konabwai

E Kabwarabwaraaki n te Baibara te Buu te Aine ae Konabwai

Iai n Taeka N Rabakau mwakoro 31 te rongorongo ae kakawaki nakon te Uea ae Remuera mairoun tinana. E anganna te reirei ni kairiri ae kawanawanaa teuaei n rineani buuna ae konabwai.

E kona n onimakinaki te buu te aine ae konabwai

31:10-12

  • E kaotii ana iango aika rangi ni kakawaki ni kaineti ma babaire n te utu ao e teimatoa naba n aantaeka

  • E onimakinna buuna bwa e na karaoi ana babaire ma te wanawana, ao e aki kainnanoa neiei ana kariaia buuna ni bwaai ni kabane

E mwamwakuri te buu te aine ae konabwai

31:13-27

  • E reireinna n aki bakatae ao ni kabebetea maiuna bwa a aonga ana utu ni kunnikainia n ae riai ma n taraaraoi, ao n tau kanaia

  • E mwakuri korakora ao n tararuaiia kaaini batana ni ngaina ao ni bong

E tangira te Atua te buu te aine ae konabwai

31:30

  • E mamaaka te Atua ao e karikirakea ana iraorao ae kaan ma ngaia