• Anene 74 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • E Kakabwaiaa Iehova Ane Nanorinano ao E Katuuaaea Ane Kainikatonga”: (10 min.)

  • Ier 50:4-7​—A na kainaomataaki man te taenikai nikiraia tibun Iteraera aika rairi nanoia ma n nanorinano, ao a na okira Tion

  • Ier 50:29-32​—E na kamaunaaki Baburon ibukini kainikatongana n ekaanako Iehova (it-1-E 54)

  • Ier 50:38, 39​—E na aki manga maekanaki Baburon (jr-E 161 ¶15; w98 1/9 31 ¶20)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Ier 49:1, 2​—E aera Iehova ngke e boaiia tibun Ammon? (it-1-E 94 ¶6)

  • Ier 49:17, 18​—E kangaa n riki Etom bwa kaanga Totom ma Komora, ao bukin tera? (jr-E 163 ¶18; ip-2-E 351 ¶6)

  • Tera reireiam ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara riki kaubwai n taamnei aika kakawaki aika ko kunei n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) Ier 50:​1-10

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) T-32​—Karekea angani manga okirana.

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) T-32​—Maroroakina “Te Bae Ti na Iangoia.” Karekea angani manga okim are imwina.

 • Te Kabwarabwara: (6 min. ke i aana) w15 15/3 17-18​—Te Boto n Iango: E Aera Bwa E a Aki Rangi n Tataekinaki n Ara Boki Taekani Banna ao Kaikonakani Banna n Taai Aikai?

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 41

 • Buuta te Oka: (15 min.) Kaota te taamnei ae Buuta te Oka. Imwina maroroakin titiraki aikai: E kangaa te tari te mwaane ni kaota te aroaro ae te kamoamoa ao te tiribure? Tera ae e buokia ni bita ana iango? E kangaa ni kakabwaiaaki iai?

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: (30 min.) kr mwa. 13 ¶11-23

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 148 ao Tataro