MATAKU N TE TAAMNEI AE E AKI MWANUOKINA AM TANGIRA IEHOVA, AO IMWINA KAEKAI TITIRAKI AIKAI:

  • Baikara kangaanga aika irian te kara?

  • Tera te aroaro ae raoiroi ae irian te kara?

  • Tera ungan nanom n Nakoaia Ibonga 19:32 ao Taeka N Rabakau 16:31 ngkana ko a kara?

  • Tera ana iango Iehova ni karakon aia mwakuri ni minita ana toro aika kara?

  • Tera ae e tangiria Iehova bwa ti na karaoia e ngae ngke ti a kara?

  • A na kangaa kaara ni kaungaia aika ataei riki?

  • E kangaa ni kaungako te tari temanna ae e a kara, n taai aika tibwa nako?