Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aron te Maroro

Aron te Maroro

TE TAUA-N-TANTANI

Moantaeka: Teuana i buakon rongorongo aika rangi n ataaki n te boki ae Te Kaotioti, bon taekaia taan toka i aoia aoti aika aman. A maaku tabeman iai, ao tabeman e kakaongora irouia.

Kibu: Kao 1:3

Anganako: E kabwarabwaraaki n Te Taua-n-Tantani aei bwa e kangaa n riki taekaia taan toka i aoia aoti aikai bwa te rongorongo ae raoiroi ibukira.

REIREINIA AOMATA TE KOAUA

Titiraki: N am iango ti kona n atai kanoan taai aika imwaira?

Kibu: It 46:10

Koaua: E kaotii te Atua nakoira kanoan taai aika imwaira n ana Taeka ae te Baibara.

E KONA NI KAKUKUREI AM UTU

Moantaeka: Ti kaota te taamnei ae kimototo aei ibukia utu. [Kaota te taamnei ibukin te boroutia ae E Kona ni Kakukurei Am Utu.]

Anganako: Ngkana ko kani wareka te boroutia ae kaotaki n te taamnei, I kona n anganiko katotona ke ni kaota aroni karekeana man te intanete.

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita