• Anene 106 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • Antai ae E na Riki Bwa te Iruwa n Ana Umwanrianna Iehova?”: (10 min.)

  • TA 15:1, 2—Ti riai n atoatonga te koaua i nanora (w03 1/9 29 18; w89-E 15/9 26 ¶7)

  • TA 15:3—Ti riai n taekina te bwai ae koaua (w89-E 15/10 12 ¶10-11; w89-E 15/9 27 ¶2-3; it-2-E 779)

  • TA 15:4, 5—Ti riai ni bwaina te kakaonimaki ni koaua n aroarora nako (w06 1/6 19 ¶2; w89-E 15/9 29-30; it-1-E 1211 ¶3)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • TA 11:3—Tera ae nanonaki n te kibu aei? (w06 1/6 18 ¶3; w05-E 15/5 32 ¶2)

  • TA 16:10—E kangaa ni koro bukin te taetae ni burabeti aei iroun Iesu Kristo? (w11 1/8 18 ¶19; w05 1/5 26 ¶9)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: (4 min. ke i aana) TA 18:1-19

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: (2 min. ke i aana) wp16.3 16—Wareka te kibu teuana man te mobwaao ke te tablet.

 • Te Manga Oki: (4 min. ke i aana) wp16.3 16—Wareki kiibu man te JW Library bwa e aonga ni kona n noria kaain te auti ae warekaki n oin ana taetae.

 • Te Reirei n te Baibara: (6 min. ke i aana) bh 100-101 ¶10-11—Kaota aroni kamanenaan te JW Library n te aro ae kimototo nakon te aomata ae reirei n te Baibara bwa e na kona ni karaoa iai ana ukeuke i aon te titiraki teuana are e tabekia.

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 70

 • Aroni Kabonganaan te JW Library—Mwakoro 1: (15 min.) Te maroro. Kaotii ao kabwarabwarai n te aro ae kimototo taamnei aika Set and Manage Bookmarks ao Use History. Imwina maroroakin atu aika uoua ake a moan oti n te kaongora. Kaoia kaain te botaki bwa a na taekin aia anga tabeua ni kabonganaan te JW Library ibukin aia ukeuke n reirei i bon irouia ao ni bobotaki n te ekaretia.

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: (30 min.) lv mwa. 12 ¶15-22, bwaoki n i. 160

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 43 ao Tataro