Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  May 2016

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | IOBI 38-42

E Kukurei Iehova n te Tataro Ibukia Tabemwaang

E Kukurei Iehova n te Tataro Ibukia Tabemwaang

E kantaningaia Iehova bwa e na tataro Iobi ibukia Eribati, Biretata, ao Toba

42:7-10

  • A tuangaki Eribati, Biretata, ao Toba iroun Iehova bwa a na nakon Iobi ao n anga te karea ni kabuekaki

  • E kantaningaaki Iobi bwa e na tataro ibukia

  • E kakabwaiaaki Iobi ngke e tia n tataro ibukia

E bati kakabwaiaan Iobi iroun Iehova ibukin ana onimaki ao nanomwaakana

42:10-17

  • E katoka Iehova rawawatan Iobi, ao e kamarurungnga

  • E karekea kabebeteana ni koaua Iobi mairouia raoraona ao ana koraki ni baike e karawawataaki iai

  • E kaoka Iehova toronibwain Iobi, ni kataboroa n anganna te mwaiti are e a tia ni bua mairouna

  • A a manga reke tengaun riki natiia Iobi ma buuna

  • E maiu Iobi i nanon 140 riki te ririki ao e kukurei n noriia natina ma tibuna ake te kaaroro