Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  May 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Ko Kakabongana te JW Library?

Ko Kakabongana te JW Library?

Te JW Library bon te burokuraem ae akea boona man te intanete (software application) ae ko kona ni karekea iai te Baibara ao booki ke maekatin riki tabeua, taamnei, ao bwanaa aika raweaki nakon am mobwaao, tablet, ke kaombiuta.

ARONI KAREKEANA: Katomako ma te intanete ao karekea te burokuraem ae te JW Library. E tauraoi n reke ni mobwaao, tablet, ke kaombiuta. N te tai are ko a toma iai ma te intanete, kauka te burokuraem anne ao rinei bwaai ake ko tangiria ni katokai n am mobwaao, tablet, ke kaombiuta. Ngkana akea am intanete ni mwengam, tao ko kona ni kabongana te intanete n te Tabo n Taromauri, te tabo n tangoboki ibukia aomata, ke taabo ake iai te intanete iai ae ko uakaan ma ngaia. Ko aki manga riai ni katomako ma te intanete ngkana a a tia n rin iroum booki ke maekatin. Ngkai iai baika boou aika katoatai n toka n te JW Library, ko riai ni katomako ma te intanete n te tai teuana ma teuana ao ni karekei baikanne ngkana a tauraoi.

E AERA BWA E RIAI KAREKEANA? E rangi n ibuobuoki te JW Library ni karaoan am ukeuke n reirei i bon iroum ao n iririi kanoani kaetieti ni botakin te ekaretia. E manena naba n te mwakuri ni minita, moarara riki n te uarongorongo n tai ae aki baireaki.