Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taanga aika uaia n reirei man aia tablet

MAIURA NI KRISTIAN AO ARA MWAKURI NI MINITA—TE BOKI N REIREI May 2016

Aron te Maroro

Iango ibukin tibwaan Te Taua-n-Tantani ao te boki ae Ana Reirei te Baibara. Kabonganai katoto ni karaoi oin am maroro.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

E Kukurei Iehova n te Tataro Ibukia Tabemwaang

E tuangaki Iobi iroun Iehova bwa e na tataro ibukia teniman raona ake a ribuaka. E kangaa ni kakabwaiaaki Iobi ibukin ana onimaki ao nanomwaakana? (Iobi 38-42)

MAIURA NI KRISTIAN

Ko Kakabongana te JW Library?

Ko na kangaa ni karekea te burokuraem aei? E na kangaa ni buokiko ni bobotaki n te ekaretia ao n te mwakuri ni minita?

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Reken te Rau ma Iehova E Kainnanoa ae Ti na Karinea Natina ae Iesu

Tera aroia natannaomata nakon ana kairiri Iesu? E aera bwa e kakawaki ae ti na karinea ana kabiraki te Atua ae te Uea ae Iesu? (Taian Areru 2)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Antai ae E na Riki Bwa te Iruwa n Ana Umwanrianna Iehova?

A kabwarabwaraaki n Taian Areru 15 baike e ukeri Iehova iroun raoraona

MAIURA NI KRISTIAN

Aroni Kabonganaan te JW Library

Aroni kabonganaan te burokuraem ibukin te ukeuke n reirei, n tain te taromauri, ao n te mwakuri ni minita.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

A Kabwarabwaraaki Taetae ni Burabeti Ibukin te Mesia

Nora aroni kakoroani bukin taetae ni burabeti ibukin te Mesia n Taian Areru 22 iroun Iesu.

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

Karekea te Ninikoria Mairoun Iehova

Tera ae kona ni buokira n ninikoria n aron Tawita? (Taian Areru 27)