Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MAIURA NI KRISTIAN

Buokiia Am Utu Bwa A na Ururinga Iehova

Buokiia Am Utu Bwa A na Ururinga Iehova

E mwiokoaki Ieremia bwa e na kauringia I-Iutaia taekan te kamaunanakoaki ae nang riki ibukina bwa a mwaninga taekan Atuaia ae Iehova. (Ier 13:25) E kangaa n rotakibuaka aia onimaki te natannaomata aei? A a tia utu aika tibun Iteraera ni mwaninga taekan Atuaia. Ni koauana, a a tia atun utu n aki ira nanon ana kaetieti Iehova n Te Tua-Kaua 6:5-7.

A buoka kateimatoaan ara ekaretia ni boong aikai utu aika korakora n te onimaki. A kona atun utu ni buokiia aia utu bwa a na ururinga Iehova ni karaoan aia Taromauri n Utu ae katoatai ao n uaana. (TA 22:27) Imwini matakuakinan te taamnei ae “A Riai ni Mena i Nanomi Taeka Aikai”—Te Maroro ma Kaain te Utu, kaekai titiraki aikai:

  • A kangaa utu tabeua n tokanikai i aoni kangaanga aika riiriki n te taromauri n utu?

  • Baikara kakabwaia tabeua mani karaoan te Taromauri n Utu ae katoatai ao n uaana?

  • Baikara au kangaanga ibukin te taromauri n utu ao tera arou n tokanikai iai?