Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA | IEREMIA 12-16

A Mwaninga Taekan Iehova Tibun Iteraera

A Mwaninga Taekan Iehova Tibun Iteraera

E anganaki Ieremia te mwioko ae kangaanga are e kamataata ana motinnano Iehova ni kaineti ma uruani kainikatongaia ae korakora kaain Iuta ao Iteraera.

E kabooa Ieremia te kabaea n nuka ae te rinen

13:1, 2

  • E tei te kabaea n nuka ae nimta te bebee ibukin te reitaki ae kaan ae kona n reke i marenan Iehova ma te natannaomata

E anaa Ieremia te kabaea n nuka ao n uotia nakon te Karaanga ae Iuberetiti

13:3-5

  • E karabaa n tabwenan te bwaa ae rietata, ao imwina e a manga okira Ierutarem

E a manga okira te Karaanga ae Iuberetiti Ieremia n anaa te kabaea n nuka

13:6, 7

  • E uruaki te kabaea n nuka

E kamataata te bwai ae riki Iehova ngke e a tia Ieremia ni karaoa mwiokoana

13:8-11

  • N ongeaban Ieremia n te baere e karaoia ae tao e aki rangi ni kakawaki, e a kaotaki iai korakoran nanon Iehova ni kan atai raoi nanoia aomata