Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MAIURA NI KRISTIAN

Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova Ni Boong Aikai?—Aroni Kabonganaana

Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova Ni Boong Aikai?—Aroni Kabonganaana

Te boroutia ae Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova Ni Boong Aikai?, e katauraoaki ibukin rinanoakina ma naake a reirei n te Baibara ni katoaa moanakin ke kabanean te reirei. * A buokaki n reirei 1 nakon 4 bwa a na kinaia Ana Tia Kakoaua Iehova, n reirei 5 nakon 14 bwa a na atai ara mwakuri, ao n reirei 15 nakon 28 e kaotaki iai aroni mwamwakurin ara botaki. E tamaroa riki ngkana a rinanoaki reirei aikai n iraki raoi mai moana, ma e kona n rinanoaki teuana are e kan ongora riki iai am reirei. A kimototo reirei aikai ni kabane ao a kona n rinanoaki i nanon nimaua nakon tebwina te miniti.

  • Kaira ana iango nakon te titiraki are atun te reirei

  • Wareka kanoan te reirei ma ngaia, tao ni kabane ke te barakirabe teuana ma teuana

  • Maroroakina te baere kam warekia. Kabonganai taamnei ao titiraki akana i nano. Wareki ao maroroakini kiibu ngkana e riai. Kamataataa bwa atuni kaongora aika turu riki, boni kaekaan te titiraki are atun te reirei

  • Ngkana iai te bwaoki ae “Ukeuke Riki,” warekia ma ngaia, ao kaungaa bwa e na mwakuria te ibuobuoki are iai

^ bar. 3 A rin bitaki aika boou n te boroutia are n te intanete.