Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  March 2017

Aron te Maroro

Aron te Maroro

TE TAUA-N-TANTANI

Titiraki: N am iango, tera te bwaintangira ae moan te kakawaki ae e a tia n anganira te Atua?

Kibu: Io 3:16

Anganako: E kabwarabwaraaki n Te Taua-n-Tantani aei bwa e aera te Atua ngke e kanakoa Iesu nako aon te aba bwa e na mate ibukira, ao arora ae ti kona iai ni kaota ara kakaitau n te bwaintangira anne.

TERA ANA TAUTAEKA N UEA TE ATUA?

Titiraki: [Kaota te turaeki.] Tera am kaeka nakon te titiraki aei? Ana Tautaeka n Uea te Atua bon te bwai teuana ae mena i nanom? tii te kaikonaki? ke te tautaeka ae mena i karawa?

Kibu: Tan 2:44; It 9:6, kabwarabwara mai nano

Anganako: E kabwarabwaraaki n te turaeki aei Ana Tautaeka n Uea te Atua ao kakawakina ibukim.

TE BEEBA NI KAKAO IBUKIN TE KAURING

Anganako: Ti kaoia aomata nako nakon te botaki ae rangi ni kakawaki aei. [Anganako te beeba ni kakao.] N Eberi 11, a na ikotaki aomata aika mirion ma mirion ni kabutaa te aonnaba ni kauringa maten Iesu, ao n ongoraea te kabwarabwara man te Baibara ae akea te karin iai ibukin arora ni kakabwaiaaki ni matena. E kaotaki i nanona te tai ao te tabo ae na boo iai. Ara kantaninga bwa e kona n reke rokom.

KARAOA OIN AM MARORO

Kabonganai katoto akana a tia ni kaotaki ni karaoa iai oin am maroro n te mwakuri ni minita.