Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  March 2016

 MAIURA NI KRISTIAN

Butimwaeiia Iruwa

Butimwaeiia Iruwa

Ni Maati 23 ao a kantaningaaki te mwaiti ae tao 12 te mirion ke e raka riki bwa a na ira te Kauring bwa iruwa.[1] Ai rianakora te bwai ni kaotioti ae a na ongoraeia naakai n ana maroro te tia kabwarabwara, ni kaineti ma ana bwaintituaraoi Iehova ae te karea ni kaboomwi ao kakabwaia tabeua n te tai ae e na roko ibukia te botannaomata! (It 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Io 3:16) E ngae n anne, tiaki tii te tia kabwarabwara ae na anga te bwai ni kaotioti n te botaki ae kakawaki aei. Ti bane ni kona n uataboia ngkana ti butimwaeiia iruwa. (Ro 15:7) Aikai aanga tabeua.

  • N oneani mwin ae ko na kaea am tabo n tekateka ao n tataningaa moanakin te botaki, butimwaeiia ma te moangare ao ni kamauriia iruwa ao taari ake a aki roroko n te bobotaki

  • Irarikin tabeakinaia riki naake ko boni kaoia, kawariia naba naake a roko man te beeba ni kakao n taini kabutana. Kaoia aika boou bwa a na tekateka ma ngkoe. Ibuobuoka am Baibara ao n anene ma ngaiia

  • Imwin te kabwarabwara, tauraoi ni kaekai aia titiraki. Ibukin uarereken te tai n am ekaretia bwa e na manga kamwawaa te tabo ibukia kaain te ekaretia are imwina, bairea am tai ni manga kawara te aomata anne i nanon te wiki. Ngkana akea te anga ae ko kona n reitaki iai ma ngaia, ko kona ni kangai: “E uara ongoraam n te kabwarabwara? Iai te anga ae I kona n reitaki iai ma ngkoe?”