• Anene 68 ao Tataro

 • Taeka ni Kaukuki (3 min. ke i aana)

BAIKA KAKAWAKI AIKA MENA N ANA TAEKA TE ATUA

 • E Kaota Korakain Nanona Iobi Are Kakaonimaki”: (10 min.)

  • Iob 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Baike a taekin aomata ngkana a rawawata e kona n oti bwa tera raoi are i nanoia (w13 15/8 19 ¶7; w13 15/5 22 ¶13)

  • Iob 9:20-22—E kairua n taekinna Iobi bwa e aki tabe te Atua bwa e teimatoa n onimakinna ke e aki (w15 1/7 12 ¶2)

  • Iob 10:12—E ngae ngke e kakaiaki kataakin Iobi ma e bon taekini baika raraoi ibukin Iehova (w09 1/4 13 ¶18; w09 1/4 16 ¶13)

 • Ukerani Kaubwai n Taamnei Aika Kakawaki: (8 min.)

  • Iob 6:14—E kangaa Iobi ni katuruturua kakawakin te tangira ae koaua? (w10 1/11 32 ¶20)

  • Iob 7:9, 10; 10:21—Ngkana ngaia bwa e kantaningaa te mangauti n te tai ae e na roko Iobi, e aera ngke e taekin taeka aika ni kiibu aikai? (w06 1/3 14 ¶11)

  • Tera reireiau ibukin Iehova n te wareware n te Baibara n te wiki aei?

  • Baikara baika kakawaki n te wareware n te Baibara n te wiki aei ae I kona ni kamanenai n te mwakuri ni minita?

 • Wareware n te Baibara: Iob 9:1-21 (4 min. ke i aana)

KANAKORAOA AM MWAKURI NI MINITA

 • Te Moani Maroro: wp16.2 16—Taekina te babaire ibukin te bwaintangira. (2 min. ke i aana)

 • Te Manga Oki: wp16.2 16—Karekea angani manga okim are imwina. (4 min. ke i aana)

 • Te Reirei n te Baibara: fg reirei 2 ¶6-8 (6 min. ke i aana)

MAIURA NI KRISTIAN

 • Anene 114

 • Kabongana Am Ataibwai ni Karauan Nanoia Tabemwaang: (15 min.) Te maroro. Kaota te taamnei are a mataku iai unimwaane n te Kuura ni Minita Ibukin te Tautaeka n Uea ae e a tibwa tia ni karaoaki. Kaungaia taan anga kaeka bwa a na taekin aia katoto aika raraoi taari mwaane aika uoman ngke a karaua nanon temanna ae korakai nanona ibukini maten temanna ae tangiraki irouna.

 • Te Reirei n te Baibara n te Ekaretia: lv mwa. 10 ¶9-15, ao bwaoki n i. 130 (30 min.)

 • Te Kauring ao Rinanoani Bwain te Wiki Are Imwina (3 min.)

 • Anene 27 ao Tataro