Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Maiura ni Kristian ao Ara Mwakuri ni Minita—Te Boki n Reirei  |  March 2016

Aron te Maroro

Aron te Maroro

TE TAUA-N-TANTANI

Titiraki: Ko taneiai ma taeka aika rangi n ataaki aikai?

Kibu: Io 3:16

Aanga: E kabwarabwaraaki n Te Taua-n-Tantani aei aroni kakabwaiaam ni karawawataan ao maten Iesu.

TE TAUA-N-TANTANI (akuna)

Titiraki: Iangoa te titiraki aei ao kaekaana tabeua irouia aomata. [Wareka te moan titiraki ma tabeua riki aika koreaki.] Tera am kaeka iai?

Kibu: Mt 4:1-4

Aanga: Kioina ngkai e maroro te Riaboro ma Iesu ao ni kariria, e bati riki ae nanonaki n te Riaboro nakon ae tii kanikinaean te buakaka. Tera riki ae taekinaki n te Baibara ibukin te Riaboro? E bati riki kabwarabwaraana n te kaongora aei.

TE BEEBA NI KAKAO IBUKIN TE KAURING

Aanga: Ti tibwatibwaa te beeba ni kakao aei ibukini kaean te botaki ae rangi ni kakawaki. [Angani kaain te auti ana beeba.] Ni Maati 23, ao mirion ma mirion ni katobibia te aonnaba aika a na botaki ni kauringa maten Iesu Kristo ao n ongoraea te kabwarabwara n te Baibara ae aki kanrin ibukin aroni kakabwaiaara ni matena. E kaotaki n te beeba aei te tai ao te tabo ae e na karaoaki iai n ara aono aei. Ti kukurei ni butimwaeiko ngkana e reke rokom.

KARAOA OIN AM MARORO

Titiraki:

Kibu:

Aanga: